Om selskapet 2021-03-02T14:05:07+01:00

Godkjenninger

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Godkjenninger

 • Veletablert entreprenørbedrift med ca. 50 årsverk
 • Godkjent for ansvarsrett i utførende tømrerarbeid tiltaksklasse 2
 • Godkjent lærebedrift i tømrerfaget
 • 3 ganger som Gasellebedrift av Dagens Næringsliv
 • Hovedentreprenør/underentreprenør for næring, offentlig og privat. Fokus på bygginnredning, tømrerarbeider, offentlige bygg, næringsbygg, skoler og barnehager
 • Våre prosjekter spenner seg fra den minste servicejobb til de som går over flere år.
 • Satser på egne ansatte håndverkere – bedre kvalitet og gjennomføringsevne for våre kunderWener tenker «grønt» både internt og eksternt

 • Vi prioritere fornybare ressurser
 • Vi forsøker å forlenge levetiden til det som allerede er produsert
 • Vi tilstreber oss å bruke avfall som en ressurs
 • Vi er alltid mottakelig for nye måter vi kan bli enda grønnere på
 • Vi vurderer alle innkjøp (inkl. verktøy) fra et miljøperspektiv
 • Vi har ombruk og gjenbruk i vår DNA
 • Vi er Miljøfyrtårn sertifisert

Hvorfor Wener?


Wener er et entreprenørselskap som har spesialisert seg innen tømrerarbeider. Vårt spenn av prosjekter er bredt, men vi kan spesielt vise til lang erfaring fra prosjekter med omfattende kontormodernisering og rehabilitering.

Vi har en stor referanse gruppe og omsetningen vår er i stor grad fra eksisterende kunder.

Vi tar det som et signal på at de er fornøyde med det vi leverer!

Tilbakemeldingene vi får er at vi har dyktige prosjektledere og at vi er gode på prosjektledelse.

Det å være god på prosjektledelse er lett å forklare men vanskelig å utføre. Det er derfor viktig å ha en god
kommunikasjon med kunden gjennom hele prosjektet.

Vi i Wener setter vår ære i å levere til avtalt pris, til avtalt tid og til avtalt kvalitet

VERDIER


Løsningsorientert

Vi skal hjelpe kunden med å finne løsninger som passer deres behov, pris og tidsramme

Integritet

Vi skal være en positiv og lojal lagspiller som tenker helhetlig til det beste for kunden og selskapet

Stolt

Vi skal alltid etterstrebe å utføre oppdrag vi kan være stolte av

VISJON

Wener skal være den foretrukne partneren som uoppfordret blir anbefalt til andre.

MISJON

Wener skal vokse med kunden via leveranser som alle kan være stolte av.

Våre ansatte er spesialisert fagpersonell

FULL FLEKSIBILITET


 • Uavhengig – vi er ikke bundet og kan levere alle typer produkter
 • Vi utfører produkttilpasninger etter kundens ønske og spesifikasjon
 • Vi tilbyr alt fra rådgivning, snekring montering til ren produktleveranse
 • Vi tilpasser bemanningen til oppdraget, og leverer til avtalt pris og tid
 • Vi fokuserer på å levere hensiktsmessige miljøvennlige løsninger